Værdigrundlag fra 2015

I oktober 2015 har Kliplé Mærkens komiteen udarbejdet følgende nyt værdigrundlag for Kliplé Mærken

 

Kliple´ Mærken skal på en positiv og sober måde være med til at sætte Kliplev og omegn på landkortet.

Kliple´ Mærken skal være en folkefest for byens og den nærmeste omegns borgere, men målet er også at tiltrække folk længere væk fra.

Festen er bygget op om et kræmmermarked som afvikles lørdag og søndag. Lørdag afholdes også heste- og smådyrsmarked.

Festen skal have forskellige tilbud til stort set alle aldersklasser og alle skal have mulighed for at komme til Kliple´ Mærkenm uden det at i sig selv er forbundet med udgifter.

Festen skal afvikles på en rentabel og økonomisk bevidst måde, der muliggør at der skabes et overskud til udlodning til Kliple´ Mærkens Støttefond af 1984, og dermed foreninger og kulturelle aktiviteter inden for Kliplev Gl. Sogn.

Samtidig skal der til enhver tid ske en konsolidering, der sikrer Kliple´ Mærken mulighed for fortsat drift, også i tilfælde af en kort årrække med dårlige resultater.

Forberedelse og afholdelse af Kliple´ Mærken skal, i videst muligt omfang, hvile på frivillige, engagerede og ulønnede medhjælpere. Hvor sammenhold og engagement skaber grobunden for et godt mærken og en god og inspirerende oplevelse i et fællesskab, hvor en positiv stemning og godt humør er afgørende for et godt arbejdsklima og et godt resultat.

Grobunden, og forudsætningen, for ovenstående er en komité der arbejder ud fra principper om åbenhed, troværdighed, anerkendelse og ansvarsfordeling, og som skaber forståelse for, og synlighed af, det fælles mål som alle arbejder for.

Komitéen skal synliggøre Kliple´ Mærkens opbakning og anerkendelse af frivilliges indsats i forbindelse med indvielser og markeringer af projekter, hvor Kliple´ Mærkens støttefond har ydet bidrag.