Ansøgninger til Støttefonden

Nedenstående er en vejledning til, hvad I skal huske at have med, når I laver en ansøgning til Kliplé Mærkens støttefond. I behøver ikke at skrive punkterne i den nævnte rækkefølge, men alle punkter skal som udgangspunkt være beskrevet i jeres ansøgning 

  1. Foreningen 

Kort introduktion til foreningen – Hvilke aktiviteter har I, hvor bor I, hvor mange medlemmer har I samt anden evt. relevant grundinformation, der giver fonden en forståelse af hvem, I er. 

  1. Projektets formål

Beskrivelse af projektets formål. Hvad er problemet/udfordringen, og hvordan ønsker I at løse det. 

  1. Målgruppe

Beskrivelse af projektets målgruppe. Hvem kommer projektet til gode? Er der flere målgrupper, herunder primære og sekundære? Hvor mange får glæde af projektet?

  1. Økonomi

Hvad koster projektet? Har I søgt andre fonde (og evt. fået tilsagn/afslag). Hvad er foreningens eget økonomiske bidrag til projektet?

  1. Bilag (VIGTIGT!)

Vedlæg det seneste regnskab, såfremt foreningen har et regnskab. Ved en nystartet forening eller andre ansøgere uden regnskab, skal ansøgers økonomi beskrives. Vedhæft gerne et tilbud på det ansøgte. I er også velkomne til at vedlægge billeder, skitsetegninger og andet, som beskriver jeres projekt.

 

 

Udlodning af støttemidler

Som godkendt forening har man mulighed for at søge midler fra Kliple Mærkens Støttefond af 1984.

Vi støtter Kultur- og almennyttige formål i Kliplev Gl. Sogn, og har I et projekt i mener opfylder vores formålsparagraffer, så er i velkommen til at sende os en ansøgning.

Ansøgningsfristen offentliggøres typisk i slutningen af februar måned. 

Midlerne vil blive fordelt i starten af maj måned. Annonceres separat. 

 

 

Tidligere støttede projekter

Herunder kan du se, hvilke projekter der er blevet støttet igennem tiden.

Udlodning af støttemidler